Konkursy dotacyjne

CARITAS PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ ŚW. JÓZEFA W MORĄGU

KRS:

Gmina: Morąg

Miejscowość: Morąg

Kod pocztowy: 14-300

Ulica: ul. Herdera

Nr domu: 1

Telefon: 0 89 757 21 73

FAX: 0 89 757 26 69

E-mail: -

Zakres:
Pomoc dzieciom i ich rodzinom.Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo (alkoholozm i in.). Świetlica jest czynna od poniedziałku do piatku w godz. 15-17, gdzie dzieci odrabiają lekcje i otrzymują posiłek. Organizowanie letniego wypoczynku.


Władze:


Organizacja w CUP: Nie

Organizacja Pożytku Publicznego: Nie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska