Konkursy dotacyjne

LUDOWY KLUB SPORTOWY „TĘCZA” W MIŁOMŁYNIE

KRS: 0000053709

Gmina: Miłomłyn

Miejscowość: Miłomłyn

Kod pocztowy: 14-140

Ulica: ul.Pasłęcka

Nr domu: 27

Telefon: 0 89 647 33 79

FAX: -

E-mail: -

Zakres:
Rozwój kultury fizycznej wśród młodzieży.


Władze:


Organizacja w CUP: Nie

Organizacja Pożytku Publicznego: Nie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska