Konkursy dotacyjne

Koło Pomocy Osobom z Niepełnosprawnościami Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

KRS: 0000172231

Gmina: Morąg

Miejscowość: Morąg

Kod pocztowy: 14-300

Ulica: ul.Jana Pawła II

Nr domu: 1

Telefon: (089)757 63 60

FAX: (089)757 63 60

E-mail: tpdmorag@wp.pl

Zakres:
ochrona i promowanie praw dziecka, działalność charytatywna, pomoc rodzinie w wychowywaniu dziecka niepełnosprawnego, w jego leczeniu i integracji, udzielanie pomocy rodzicom w wykonywaniu zadań opiekuńczych i wychowawczych, ochrona dziecka przed wszelkimi przejawami przemocy fizycznej bądź psychicznej, prowadzenie profilaktyki uzależnień, prowadzenie działalności charytatywnej, a w tym miedzy innymi organizowanie pomocy i opieki nad dziećmi z rodzin rozbitych, ubogich.


Władze:
Prezes - Krystyna Sałak, Wiceprezes - Grażyna Zawół, Skarbnik - Wiesława Sawicka, Sekretarz - Alicja Węgrzyn, Członek - Renata Ciszewska


Organizacja w CUP: Nie

Organizacja Pożytku Publicznego: Tak

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska