ANKIETA

Ankieta dotycząca działalności organizacji pozarządowych w powiecie ostródzkim.

Konkursy dotacyjne

NSZZ „SOLIDARNOŚĆ“ REGION WARMIŃSKO-MAZURSKI

KRS:

Gmina: -

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Ulica:

Nr domu:

Telefon: 89 527 22 02

FAX: -

WWW: http://solidarnosc.cup-ostroda.pl

E-mail: region@solidarnosc-olsztyn.org.pl

Zakres:


Władze:


Organizacja w CUP: Tak

Organizacja Pożytku Publicznego: Nie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska