ANKIETA

Ankieta dotycząca działalności organizacji pozarządowych w powiecie ostródzkim.

Konkursy dotacyjne

KLUB STRZELECKI GARDA

KRS:

Gmina: Gmina Ostróda

Miejscowość: Ostróda

Kod pocztowy: 14-100

Ulica: Drwęcka

Nr domu: 24

Telefon: 603-800-923

FAX: -

E-mail: ksgarda@onet.eu

Zakres:
Popularyzacja, rozwój i stałe podnoszenie poziomu strzeleckiego jako dyscypliny sportu o charakterze wyczynowo-rekreacyjnym oraz umiejętności strzeleckich mających wpływ na bezpieczeństwo i porządek publiczny, a także realizacja w zakresie strzelectwa celów i zadań kultury fizycznej.


Władze:
Jerzy Cieśla - Prezes


Organizacja w CUP: Tak

Organizacja Pożytku Publicznego: Nie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska