ANKIETA

Ankieta dotycząca działalności organizacji pozarządowych w powiecie ostródzkim.

Konkursy dotacyjne

FUNDACJA ROZWOJU REGIONU ŁUKTA

KRS: 0000035823

Gmina: Łukta

Miejscowość: Łukta

Kod pocztowy: 14-105

Ulica: ul.Mazurska

Nr domu: 30

Telefon: 0 89 647 52 50

FAX: 0 89 647 5250

WWW: http://frrl.cup-ostroda.pl

E-mail: frrl@frrl.org.pl

Zakres:
Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości poprzez działalność pożyczkową, fundusz stypendialny dla młodzieży i praca z młodzieżą, wspieranie działań w zakresie rozwoju regionu, integracja europejska.Dotychczas zrealizowane przedsięwzięcia: utworzenie Gminnego Centrum Informacji, przystapienie do Krajowego Systemu Usług, projekty szkoleniowe dla młodziezy, bezrobotnych.


Władze:
Dyrektor Fundacji - Wanda Łaszkowska


Organizacja w CUP: Tak

Organizacja Pożytku Publicznego: Nie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska