ANKIETA

Ankieta dotycząca działalności organizacji pozarządowych w powiecie ostródzkim.

Współpraca z CUP

     

 

Organizacje pozarządowe mogą bezpłatnie korzystać z sal konferencyjnych na spotkania realizowane w ramach działalności statutowej.

Udostępnienie pomieszczeń następuje na wniosek organizacji (zał. 2 a do Regulaminu – wniosek o użyczenie składników majątku) oraz po podpisaniu stosownej umowy. (zał. 2 do Regulaminu – umowa o użyczenie składników majątku)

 

Wniosek należy kierować na adres kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Ostródzie:

Starostwo Powiatowe w Ostródzie

ul. Jana III Sobieskiego 5

14-100 Ostróda

Zasady udostępniania pomieszczeń określone są w dokumencie


Regulamin + załączniki

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska