ANKIETA

Ankieta dotycząca działalności organizacji pozarządowych w powiecie ostródzkim.

55-lecie Honorowego Krwiodawstwa PCK

     

W dniu 23.11.2013r z okazji obchodów 55-lecia Honorowego Krwiodawstwa w Sali konferencyjnej Centrum Użyteczności Publicznej odbyła się uroczysta akademia. Patronat honorowy nad obchodami w naszym rejonie objął Starosta Ostródzki Pan Włodzimierz Brodiuk.  W akademii udział wzięli zasłużeni honorowi krwiodawcy, którzy od wielu lat bezinteresownie oddają cząstkę siebie – własną krew, dla ratowania życia i zdrowia potrzebujących.  Wśród zaproszonych gości byli:  Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, Burmistrz Ostródy Czesław Najmowicz , Starostę Ostródzkiego reprezentowała Radna Powiatu Irena Jara,  Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej Zdzisław Sokołowski,  Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej reprezentował mł. bryg. Piotr Wlazłowski  i  wielu innych znamienitych gości.  Akademię prowadziła Kierownik Biura  ZOR PCK Stanisław Makowski.

Uroczystość uświetnił znakomity występ Chóru Uniwersytetu III wieku, który odśpiewał Hymn PCK a następnie wspaniały koncert artystyczny pod kierownictwem Pani  Ireny Sitarz.

Referat okolicznościowy wygłosił Kierownik Biura Stanisław Makowski, w którym omówił najważniejsze problemy związane z honorowym krwiodawstwem  oraz przedstawił zasługi najbardziej zasłużonych krwiodawców.

W uznaniu zasług Uchwałą Kapituły Odznaki Honorowej PCK wyróżnieni zostali:

  •          OH PCK III Stopnia –  Anna Strzelec opiekunka SK PCK w Gimnazjum Nr 1 i członek Zarządu Rejonowego PCK w Ostródzie.
  •          OH PCK IV Stopnia – Jolanta Dakowska Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Współpracy z Sektorem Pozarządowym Starostwa Powiatowego w Ostródzie.

 -  Krzysztof Seweryn Wiceprzewodniczący Rejonowej Komisji Rewizyjnej.

Za wieloletnią aktywną działalność na rzecz rozwoju ruchu honorowego krwiodawstwa Zarząd Główny PCK wyróżnił Medalem 55-lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK:

ü  Irenę Jara – Prezesa Klubu Honorowych Krwiodawców PCK w Smykówku.

ü  Zbigniewa Rochowicza – Prezesa Klubu HDK PCK w Miłomłynie.

ü  Manfreda Eggert – Honorowego Prezesa Klubu HDK w Gierzwałdzie.

ü  Dariusza Kucharskiego – Przewodniczącego Rejonowej Rady Krwiodawstwa PCK w Ostródzie.

W dowód uznania za wieloletnią działalność oraz osiągnięcia w honorowym krwiodawstwie odznakę i tytuł Zasłużony Honorowy Dawca Krwi po oddaniu 18 litrów otrzymali:

  •          Cezary Derda.
  •          Wojciech Dzierżek
  •          Paweł Prusinowski
  •          Andrzej Zawadzki.

 

Tytuł i odznakę ZHDK po oddaniu 12 litrów krwi otrzymało 5 krwiodawców a po oddaniu  6 litrów mężczyźni  10 krwiodawców i po 5 litrach kobiety panie krwiodawczynie.

 

Za ofiarowanie honorowo cennego daru w postaci krwi dla ratowania zdrowia i życia oraz zaangażowanie w promocję honorowego krwiodawstwa wyróżnieni zostali:

Zdzisław Bazydło, Jan Chyliński, Andrzej Golubiewski, Józef Karpiński, Edward Pacia, Sebastian Sobieraj, Jolanta Stankiewicz, Waldemar Wojciechowski, Ryszard Szczeciński i Ryszard Ćwinarowicz.

 

Z szczególne zasługi  w krzewieniu idei honorowego krwiodawstwa, którzy swoją postawą  i właściwym przykładem zmobilizowali do oddawania krwi swoich najbliższych członków rodzin zostali wyróżnieni  nagrodami  i statuetkami pamiątkowymi:

  •          Irena i Czesław Guzal z Międzylesia;
  •          Damiana Warmińska z Domkowa.
  •          Wioletta i Marek Filiczkowscy z Liwy.

 

10 Zasłużonych Krwiodawców oraz po 5 krwiodawców ze szkół ponadgimnazjalnych otrzymało wyróżnienia  od Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie.

Za wspieranie działalności Grupy Ratownictwa PCK wyróżnieni zostali: Lek.med. Krystyna Wojszkun, Marzena Rosińska  oraz mł. bryg. Tomasz Ostrowski. Wyróżnieni zostali również ratownicy Grupy Ratownictwa PCK statuetkami: Arkadiusz Jaworski, Anna Śliwa, Anna Ludkiewicz, Jan Urban oraz dyplomami uznania: Patrycja Balcerzak, Alicja Kucharzewska, Malwina Stęoka i Adam Stopa.

Głos zabrali również zgromadzeni goście, którzy wyrazili głębokie uznanie i szacunek dla ludzi, którzy nie szczędząc swojej krwi niosą bezinteresowniepomoc potrzebującym.

Na zakończenie wszyscy uczestniczyli w poczęstunku który ufundował ZOR PCK w Ostródzie. Specjalnie dla krwiodawców przygotowano piękny tort ze znakiem Czerwonego Krzyża i dedykacją. Pod względem medycznym imprezę zabezpieczała Grupa Ratownictwa PCK w Ostródzie

 

Tekst:  Stanisław Makowski

Zdjęcia: Arkadiusz Serwiński
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska