ANKIETA

Ankieta dotycząca działalności organizacji pozarządowych w powiecie ostródzkim.

„Gotowi na Model”

     

 Samorząd Powiatu Ostródzkiego przystąpił do wspólnej realizacji projektu „Gotowi na Model”. Porozumienie o współpracy z Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarządowych podpisał Starosta Ostródzki Włodzimierz Brodiuk i Wicestarosta Ostródzki Stanisław Brzozowski oraz Piotr Pniewski. W projekcie oprócz Powiatu Ostródzkiego wezmą udział również Samorządy Województwa Warmińsko – Mazurskiego i Gminy Gietrzwałd. Projekt „Gotowi na Model” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.  

- Głównym celem projektu jest zwiększenie zakresu mechanizmów współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a organizacjami pozarządowymi – mówi Starosta Ostródzki Włodzimierz Brodiuk –  W naszym województwie, na szczeblach wojewódzkim, powiatowym i gminnym będzie on trwał 21 miesięcy. Dzięki projektowi powstanie między innymi, „Poradnik modelowej współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych” oraz „Szkoła .Modelu Współpracy” szkoląca lokalnych liderów.

Wśród wielu zadań projektu powstanie także „Lokalny Indeks Jakości Współpracy” czyli badanie jakości współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi w Powiecie Ostródzkim. Z kolei Szkoła Modelu Współpracy ma na celu zwiększenie wiedzy na temat aspektów prawnych i społecznych, a także zwiększenia liczby liderów i przedstawicieli samorządu działających na rzecz wzmocnienia III Sektora. Wśród  zadań realizowanych w Powiecie Ostródzkim w ramach projektu będzie także aktualizacja Karty Współpracy, wdrożenie narzędzi internetowych Modelu Współpracy w E-CUP (Centrum Użyteczności Publicznej), opracowanie standardu Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz opracowanie wspólnych przedsięwzięć.


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska