ANKIETA

Ankieta dotycząca działalności organizacji pozarządowych w powiecie ostródzkim.

Wojewódzka Konferencja „Problemy Zdrowotne Polskich Kobiet”

     

28 października 2013r. w sali 112 ostródzkiego Centrum Użyteczności Publicznej odbyła się wojewódzka konferencja pt. „Problemy Zdrowotne Polskich Kobiet”. Konferencja zorganizowana była przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Olsztynie i Starostwo Powiatowe w Ostródzie. Współorganizatorami konferencji byli: Fundacja „Dla zdrowia kobiet” i Ostródzkie Towarzystwo „Amazonki”. Konferencja odbywała się pod honorowym patronatem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Oprócz wystąpień Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego Janusza Dzisko i Starosty Ostródzkiego Włodzimierza Brodiuka, które to wystąpienia dotyczyły promocji zdrowia, zaproszeni prelegenci poruszali tematy dotyczące wybranych aspektów zdrowia i funkcjonowania kobiet, tj. profilaktyki i epidemiologii raka szyjki macicy, raka piersi, problemu alkoholowego wśród kobiet, zarażeń HIV wśród kobiet. Przedstawiony został raport z zachowań zdrowotnych ciężarnych Polek. Konferencja była też okazją do przedstawienia dobrych praktyk z realizacji programu „Wybierz życie-pierwszy krok” oraz wręczenia nagród i wyróżnień szkołom realizującym ten program.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska