ANKIETA

Ankieta dotycząca działalności organizacji pozarządowych w powiecie ostródzkim.

Spotkanie z Opiekunami Klubów Ośmiu Młodzieżowego Wolontariatu i Szkolnych Kół Wolontariatu

     

Centrum Użyteczności Publicznej
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska