ANKIETA

Ankieta dotycząca działalności organizacji pozarządowych w powiecie ostródzkim.

Wystawa ,, Wcześniaki - wczoraj i dziś”

     

W dniu 26 września 2013 r. w siedzibie Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Wcześniaki - wczoraj i dziś”. Organizatorem wystawy jest Fundacja Wcześniak Rodzice-Rodzicom z Warszawy, Starostwo Powiatowe w Ostródzie - Wydział Kultury, Sportu i Współpracy z Sektorem Pozarządowym. Całość swym patronatem objął Starosta Ostródzki Włodzimierz Brodiuk. Spotkanie otworzył występ artystyczny dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 1 w Ostródzie, który wywołał duży aplauz publiczności i zaproszonych gości. Po występie maluchów Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Współpracy z Sektorem Pozarządowym pani Jolanta Dakowska oddała głos prezesowi Fundacji Wcześniak Rodzice – Rodzicom z Warszawy p. dr Tomaszowi Makaruk, który przybliżył działania i ideę Fundacji,  a także przedstawił etiologię wystawy. Odczytano również pismo otrzymane od dr Jolanty Meller, Warmińsko – Mazurskiego Konsultanta ds. Neonatologii. Po otwarciu odbył się  panel dyskusyjny prowadzony przez Agatę Milik, psychologa z Uniwersytetu Gdańskiego  z udziałem zaproszonych ekspertów: lekarza neonatologa pana Zbigniewa Koplińskiego,lekarza pediatry pani Ewy Iwony Urban, lekarzy ginekologów pani Elżbiety Ostrowskiej – Czupryńskiej i pana Jana Stasiulewicz, położnych:pani Teresy Wolentarskiej, pani Danuty Agaszewskiej, pani Małgorzaty Jusiewicz, przedstawicieli Fundacji dr Tomasza Makaruk i Magdaleny Sadeckiej – Makaruk oraz psychologa Joanny Blajdy.Głos zabrały również mamy wcześniaków. Specjaliści na forum wymienili się własnymi doświadczeniami, spostrzeżeniami i uwagami. Wszystkie informacje były cenne, zarówno dla obecnych rodziców, jak też dla przedstawicieli Fundacji. Osobą inspirującą wystawę była mama wcześniaka Małgorzata Konczanin-Szafraniec.
Spotkanie podsumowała pani Wiesława Korejwo z Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej WSSE w Olsztynie przedstawiając badania nt. „Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży”. Wystawa potrwa do13 października i można ją obejrzeć w Centrum Użyteczności Publicznej przy ul. Jana III Sobieskiego 9 w Ostródzie.

 

Pan dr Tomasz Makaruk, Prezes Fundacji Wcześniak. Rodzice – Rodzicom z Warszawy
w towarzystwie Pań  : od lewej Magdalena Sadecka – Makaruk, Małgorzata Konczanin  Szafraniec,
Jolanta Dakowska, organizatorzy konferencji .

 


Eksperci biorący udział w panelu dyskusyjnym „Wcześniak – wczoraj i dziś”

 

 

Foto: Archiwum KSP

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska