ANKIETA

Ankieta dotycząca działalności organizacji pozarządowych w powiecie ostródzkim.

Organizacje funkcjonujące w Centrum Użyteczności Publicznej

     

 


                

 ORGANIZACJE FUNKCJONUJĄCE W CENTRUM UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

PARTER


Sala wystawowa


110


Sala konferencyjna


112


114


Polski Związek Niewidomych


115


Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich


116


Powiatowa Rada ds. Kombatantów i Związku Żołnierzy Wojska Polskiego


117


Klub Pracy


118,119,120


Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych


121


Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej


125,126,127

PIĘTRO


Ostródzkie Towarzystwo Muzyczne im. Maksymiliana Kubackiego


201


NSZZ „Solidarność” Region Warmińsko - Mazurski


202


Stowarzyszenie Właścicieli Domków Rekreacyjnych w Małej Rusi


203


Oddział Rejonowy PCK


204,205


 Klub Strzelecki GARDA


208
209


Wydział Kultury, Sportu i Współpracy z Sektorem Pozarządowym


210,211,212,213


Stowarzyszenie 7 Perspektyw


216


Stowarzyszenie Miłośników Szeląga


217


CKU Stowarzyszenie Na Rzecz Kształcenia Ustawicznego


218,219


Fundacja Alarmowy Fundusz Nadziei Na Życie


220


Fundacja Rozwoju Regionu Łukta


221,222


Stowarzyszenie Pomoc Dzieciom Potrzebującym im. Janiny Pelczarskiej


223,224,225


Stowarzyszenie wspierające Rozwój Małego Dziecka i Rodzinę POMOST


228


Stowarzyszenie Działkowców „Nad Drwęcą”


229


Ogólnopolskie Stowarzyszenie Innowacyjnych Przedsiębiorców OKIP


230,242


Ostródzkie Towarzystwo Wędkarskie


231


Fundacja ICHTHYS


232,241


Koło Łowieckie „Drwęca” w Ostródzie

237


Stowarzyszenie „Gladius”


238


Mazurskie Stowarzyszenie Energii Odnawialnej „Eko- Energia”


239


Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność” w Ostródzie


240


Związek Nauczycielstwa Polskiego


243,244

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska