ANKIETA

Ankieta dotycząca działalności organizacji pozarządowych w powiecie ostródzkim.

Ludzie

Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego:

Adriana Faraś - Bąk
89 642 98 43
wrl@powiat.ostroda.pl 

Inspektor

Marta Kopańko - Zalewska
89 642 98 28
marta.kz@powiat.ostroda.pl

I
nspektor

Monika Matusiak
89 642 98 32
monika@powiat.ostroda.pl 

Podinspektor

Aleksandra Stelmach
89 642 98 52
ola@powiat.ostroda.pl

P
odinspektor

Piotr Szerszeń
89 642 98 28
piotr@powiat.ostroda.pl
 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska