Ludzie

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Lokalnego:

Artur Wilczek
89 642 98 41
a.wilczek@powiat.ostroda.pl 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska