ANKIETA

Ankieta dotycząca działalności organizacji pozarządowych w powiecie ostródzkim.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI „ ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU OSTRÓDZKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2014 R.”

     

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI „ ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU OSTRÓDZKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO  NA  2014 R.”

sprawozdanie z rocznego za 2014.pdf


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska