ANKIETA

Ankieta dotycząca działalności organizacji pozarządowych w powiecie ostródzkim.

PROGRAM ROZWOJU EKONOMII SPOECZNEJ W POWIECIE OSTRÓDZKIM – KONSULTACJE

     

Starosta Ostródzki Włodzimierz Brodiuk jako przewodniczący Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w powiecie ostródzkim zaprasza do konsultacji społecznych „Programu Rozwoju ekonomii społecznej w powiecie ostródzkim na lata 2014 – 2018”.

Program Rozwoju ekonomii społecznej w powiecie ostródzkim jest dokumentem, który pokazuje kluczowe kierunki mające służyć tworzeniu jak najlepszych warunków dla rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych. Adresowany jest przede wszystkim do instytucji publicznych, tworzących i realizujących konkretne polityki, jak również do osób działających w sektorze ekonomii społecznej.

W skład Zespołu ds. ekonomii społecznej powiatu ostródzkiego wchodzą przedstawiciele samorządu miast i gmin powiatu, jednostek organizacyjnych powiatu a także organizacji pozarządowych i przedsiębiorców.

Konsultacje społeczne prowadzone będą w dniach od 22 września do 31 października 2014 roku w formie przyjmowania propozycji, uwag i opinii przekazywanych za pomocą załączonego formularza konsultacji.


Zarząd Powiatu Zaprasza.pdf
Załącznik Formularz.pdf


     

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska