SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2015

     

Projekt programu wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag dostępny jest na stronie internetowej:

http://bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/608/Konsultacje_spoleczne/.

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: 2 września – 2 października 2014.Joanna Glezman
Pełnomocnik Marszałka ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 


Biuro ds. Organizacji Pozarządowych i Kombatantów

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

10-447 Olsztyn
ul. Głowackiego  17
T: +48 89 512 58 80 

F: +48 89 512 58 76 

E: op@warmia.mazury.pl

W: www.wrota.warmia.mazury.pl

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska