Dołącz do CUP

W chwili obecnej w Centrum Użyteczności Publicznej, nie ma możliwości otrzymania
lokalu dla organizacji.
Zapraszamy do innych form współpracy - zakładka Współpraca z CUP.


 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska